anh em sinh đôi

Về Song Tử cặp song sinh: Chiêm tinh / Cung hoàng đạo

Song Tử Cặp song sinh Phương thức: Có thể thay đổi Thành phần: Không khí Cái thước: thủy ngân Mùa: Mùa xuân Sạc điện: Tích cực Cung hoàng đạo thứ 3 Kim loại: thủy ngân Cục đá: Mã não Màu: Màu vàng Giải phẫu học: Tay và cánh tay; phổi. Phân cực: Dương Cụm từ khoá: "Tôi nghĩ" Từ khóa: nói n