Kim Ngưu thăng thiên

Thông tin thêm về Kim Ngưu lên ngôi, Dấu hiệu gia tăng

Thông tin thêm về Kim Ngưu lên ngôi, Dấu hiệu gia tăng Trên trang này: Mô tả Taurus Ascendant (Dấu hiệu tăng) Taurus Ascendant (Dấu hiệu đang lên) với hành tinh cai trị, Venus, trong các dấu hiệu. Mô tả thay thế của Kim Ngưu tăng Những người nổi tiếng với Kim Ngưu trỗi dậy Chậm, ổn định và có khả năng là những tính từ mà chúng ta có thể gắn bó một cách an toàn với những cá nhân sinh ra với một Kim Ngưu. Những người bản địa này có sức chịu đựng to lớn và sức mạnh bền bỉ. Họ thường khá trung thành với nhữn