nút phía nam trong ngôi nhà thứ tư

North Node ở Capricorn / Tenth House, South Node in Cancer

North Node ở Capricorn / Tenth House, South Node in Cancer Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Ma Kết và / hoặc trong Nhà thứ mười Với North Node ở Ma Kết, South Node của chúng ta thuộc về Cự Giải. Với North Node ở ngôi nhà thứ mười, South Node của chún