nút phía nam trong ngôi nhà thứ năm

North Node trong Aquarius / Eleventh House, South Node in Leo

Nút Bắc ở Bảo Bình Trở lại bài học về đời sống tâm linh: Các nút của mặt trăng trong chiêm tinh học North Node ở Aquarius và / hoặc trong Ngôi nhà thứ mười một Với North Node ở Aquarius, South Node của chúng ta thuộc về Leo. Với North Node trong ngôi nhà thứ mười một, South Node của chúng tôi ở ngôi nhà thứ năm. Một xu hướng trở nên gắn bó quá mức với bộ phim tình cảm lãng mạn và các mối q