Bò Cạp

Lịch ngày tốt của Bọ Cạp

Lịch ngày tốt của Bọ Cạp Hướng dẫn về tháng trước cho Bọ Cạp Các lịch sau đây cho thấy những ngày mà Mặt trăng, Mặt trời và các hành tinh bên trong ưu tiên các hoạt động nhất định cho những người sinh ra dưới dấu hiệu của Bọ Cạp và cho những người có cung Bọ Cạp. Lịch cho thấy thời gian cơ hội, cũng như những ngày cần thận trọng hơn. Lưu ý rằng các l

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Biểu tượng

Biểu tượng & hiệp hội của Bọ Cạp Bọ cạp / Đại bàng Bò Cạp: Hoa Những bông hoa gắn liền với dấu hiệu của Bọ Cạp là hoa cúc (được miêu tả) tượng trưng cho sự lạc quan và lòng trung thành, hoa phong lữ và đỗ quyên . Bọ Cạp: Glyph Các đường cong của glyph của Scorpio tượng trưng cho bản chất căn bản của dấu hiệu, kết thúc bằng một mũi tên hướng lên trên, tượng trưng cho nhu cầu hành động và phấn đấu cho một cái gì đó cao hơn. Một số người tin rằng biểu tượng đại diện cho bộ phận sinh dục. Bọ Cạp: Kẻ thống trị hành tinh Những người cai trị hành tinh của Bọ Cạp l