saturn trong libra

Sao Thổ trong Thiên Bình 2009 đến 2012: Sao Thổ đi qua

Sao Thổ đi qua Thiên Bình: 2018 đến 2012 Quá trình sao Thổ đi qua Thiên Bình có ý nghĩa gì với bạn Trên trang này: Saturn Transits: Chung Sao Thổ trong Thiên Bình 2018 đến 2012: Những ảnh hưởng chung Sao Thổ ở Thiên Bình và Dấu hiệu Hoàng đạo (Tử vi) Sao Thổ đi vào dấu hiệu của Thiên Bình vào ngày 29 tháng 10 năm 2009. Sao Thổ sẽ chiếm giữ dấu hiệu của Thiên Bình từ ngày 29 tháng 10 năm 2