dự đoán kết hôn

Dự đoán tình yêu

Dự đoán tình yêu Chủ đề chiêm tinh: dự đoán mối quan hệ tình yêu & hôn nhân Một số câu hỏi thường gặp nhất của một nhà chiêm tinh là về Khi nào tôi sẽ tìm thấy tình yêu? Và và Khi nào tôi sẽ kết hôn? Câu trả lời, như trường hợp của bất kỳ loại dự đoán nào, không rõ ràng. Trong thực tế, nó có thể hết sức phức tạp. Bài viết này cố gắng kết hợp một số lý thuyết v

Chủ đề chiêm tinh: Giải thích biểu đồ trở lại của sao Kim

Sao Kim trở lại Chủ đề chiêm tinh: Biểu đồ trở lại của sao Kim Mặc dù các biểu đồ Return phổ biến nhất là Solar và Lunar Returns, Venus Return là một công cụ dự báo tiết lộ đáng ngạc nhiên. Một biểu đồ được vẽ cho thời điểm Sao Kim quay trở lại (mỗi năm) về vị trí của nó khi sinh và biểu đồ Trả về Sao Kim này sau đó được diễn giải. Với biểu đồ Venus Return, chúng tôi có thể dự báo năm sắp tới về các sự kiện xã hội và liên hệ, cuộc sống tì