khía cạnh hành tinh

Mặt trời bán vuông sao Hỏa

Mặt trời bán vuông sao Hỏa Mặt trời bán nguyệt Mars, Sun Sesquiquadrate Mars Thiếu kiên nhẫn là một thiếu sót với khía cạnh này. Những gì bạn theo bản năng muốn làm thường mâu thuẫn với những gì bạn nghĩ bạn nên làm. Không liên lạc với mong muốn của bạn khiến bạn thay đổi kế hoạch và mục tiêu của bạn thường xuyên. Cách mà bạn khẳng định bản thân đôi khi có thể xúc phạm người khác, vì nó dường như quá thô th