Numerology

Lịch sử Numerology

Pythagoras được coi là cha đẻ của các con số và thuật toán học trong lịch sử. 'Thế giới được xây dựng dựa trên sức mạnh của những con số.'

Ảnh hưởng của thuật số học đối với vật nuôi

Con số có ảnh hưởng đến cuộc sống của động vật. Năng lượng và rung động số bao quanh tất cả những sinh vật xinh đẹp này là vật chất.

Ảnh hưởng của Numerology

Việc điều tra hình ảnh của một con số được gọi là số học. Đây là một phần quyết định danh tính, khả năng của một người.

Triết học Kabalarian về Numerology nâng cao

Kabalarian Numerology tin vào tầm quan trọng của tên, đặc biệt là tên, và mối quan hệ của nó với họ và ngày sinh.

Số học ngày nay

Thuật số ngày nay đang được sử dụng như một hình thức bói toán. Ngày nay, thuật số được sử dụng như một phương pháp xem bói.

Sunny Leone’s Rise in Bollywood - The Numerology Aspect

JUPITER hiện diện hai lần trong tên của Sunny Leone, điều này góp phần làm cho người này trở thành một nhân vật độc lập.

Mardi Gras Numerology là gì?

Mardi Gras được tôn vinh với sự hào hoa và lộng lẫy. Mardi Gras dịch là 'Thứ Ba Béo' trong tiếng Pháp, và còn được gọi là Thứ Ba Shrove. Chúng ta hãy hiểu số học đằng sau Mardi Gras.