biểu đồ sinh

Ngày trong tuần: Người cai trị hành tinh

Ngày trong tuần Những người cai trị hành tinh trong những ngày trong tuần Con của Thứ Hai là công bằng của khuôn mặt, Thứ ba là đứa trẻ đầy ân sủng, Thứ tư của con đầy tai ương, Thứ năm con đã đi xa, Thứ sáu là trẻ em yêu thương và cho đi, Thứ bảy của con làm việc chăm chỉ để kiếm sống, Nhưng đứa trẻ được sinh ra vào ngày Sa-bát, Là công bằng và khôn ngoan và tốt và đồng tính. Người Babylon cổ đại đã chọn cách tổ chức lịch của họ vào khoảng 7 ngày trong tuần và mỗi ngày tương ứng với một t