Thêm ..., Chủ Nghĩa Tượng Trưng

Tượng trưng cho đồ tạo tác - Áo giáp phép thuật

Đồ tạo tác là đồ vật được truyền khả năng ma thuật, hoặc được tạo ra bởi các vị thần hoặc các sinh vật huyền thoại, hoặc các vật liệu tự nhiên với những ý tưởng tuyệt vời.