mặt trăng ở Bọ Cạp

Chiêm tinh: Mặt trăng trong các dấu hiệu

Mặt trăng trong các dấu hiệu (Trang 2) Vị trí dấu hiệu của Mặt trăng tiết lộ nhiều về thói quen, phản ứng và bản năng của chúng ta. Nó cho thấy cách chúng ta thể hiện và đối phó với cảm xúc của chúng ta. Rõ ràng nhất trong nhà của chúng tôi hoặc ở tư nhân, dấu hiệu Mặt trăng của chúng tôi cho thấy nhu cầu bên trong nhất của chúng tôi. Nhiều nhà chiêm tinh cảm thấy rằng Mặt trăng đại diện cho kinh nghiệm làm mẹ của chúng ta; nó cũn