mặt trăng trong ngôi nhà đầu tiên

Mặt trăng trong những ngôi nhà của biểu đồ Natal - Chiêm tinh

Mặt trăng trong nhà Mặt trăng trong những ngôi nhà có thể tiết lộ nơi và cách chúng ta đi tìm kiếm sự thỏa mãn về cảm xúc. Những manh mối quan trọng về lý do gây bất ổn cảm xúc vĩnh viễn có thể được tìm thấy thông qua nghiên cứu về vị trí ngôi nhà của Mặt trăng, và chúng có dạng thay đổi liên tục hoặc thăng trầm trong các lĩnh vực của cuộc sống do ngôi nhà cai trị. Chính trong những lĩnh vực này, chúng ta nên hướng đến việc tạo ra những chấp trước sâu sắc hơn là những cảm x