thủy ngân kết hợp ngược

Quá cảnh: Sao Thủy nghịch hành

Quá cảnh: Sao Thủy nghịch hành Transits In Astrology: Retrogrades Trên trang này: Tầm quan trọng của sao Thủy nghịch hành. Các trạm thủy ngân ngược dòng và trực tiếp đi qua các ngôi nhà của biểu đồ sinh. Sao Thủy đi lùi kết hợp với các hành tinh nguyên sinh. Tổng quan Mặc dù không hoàn toàn phổ biến như chiêm tinh h

Quá cảnh: Sao Kim

Quá cảnh: Sao Kim Transits In Astrology: Retrogrades Trên trang này: Tầm quan trọng của sao Kim. Các trạm Venus Sao lưu và chuyển tiếp trực tiếp qua các ngôi nhà của biểu đồ sinh. Sao Kim đi qua kết hợp với các hành tinh khi sinh. Tổng quan Ngày nay, sao Thủy đã trở thành một từ thông dụng - hay cụm từ buzz - những ngày này. Chu kỳ Sao Kim Sao Kim ít được biết đến hơn và nó xảy ra ít thường