thủy ngân trong ngôi nhà đầu tiên

Sao Thủy trong Nhà của Biểu đồ Natal - Chiêm tinh

Thủy ngân trong nhà Trên trang này, vị trí của sao Thủy trong mười hai ngôi nhà của biểu đồ sinh (được sinh ra) được diễn giải. Bạn không biết vị trí ngôi nhà của sao Thủy của bạn? Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể có được vị trí biểu đồ chiêm tinh của bạn miễn phí với các bước đơn giản của chúng tôi. Hoặc, tính toán biểu đồ sinh miễn phí của bạn và nhận báo cáo miễn phí, bao gồm vị trí Sao Thủy của