sao hỏa ở Kim Ngưu

Sao Hỏa trong các dấu hiệu: Chiêm tinh

Sao Hỏa trong các Dấu hiệu Hỏa Tinh Điều gì làm cho chúng ta đánh dấu? Điều gì khiến tất cả chúng ta bị sa thải? Điều gì làm cho chúng ta tức giận, và làm thế nào để chúng ta thể hiện sự tức giận đó? Chúng ta thực sự mong muốn điều gì, và làm thế nào để chúng ta có được nó? Vị trí dấu hiệu của Sao Hỏa tiết lộ nhiều về bản chất động vật cơ bản của chúng ta, bản n