sao hỏa ngược

Sao Hỏa 2018

Sao Hỏa trong cung Bảo Bình và Ma Kết 2018 Sao Hỏa hồi phục trong Bảo Bình và Ma Kết 2018: ngày 26 tháng 6 năm 2018, đến ngày 27 tháng 8 năm 2018 LƯU Ý - KHÔNG có giai đoạn thoái lui cho Sao Hỏa trong năm 2019. Sao Hỏa tiếp theo là ngày 9 tháng 9 năm 2021, đến ngày 13 tháng 11 năm 2021, theo dấu hiệu của Bạch Dương. Trên trang này: Tầm quan trọng của Sao Hỏa. Các chỉ số trong b