sao hỏa kết hợp ngược

Quá cảnh: Sao Hỏa

Quá cảnh: Sao Hỏa Transits In Astrology: Retrogrades Trên trang này: Tầm quan trọng của Sao Hỏa. Các trạm Mars Sao lưu và Chuyển tiếp trực tiếp qua các ngôi nhà của biểu đồ sinh. Sao Hỏa ngược dòng kết hợp với các hành tinh nguyên sinh. Tổng quan Ngày nay, sao Thủy đã trở thành một từ thông dụng - hay cụm từ buzz - những ngày này. Chu kỳ Sao Hỏa sao Hỏa ít được biết đến hơn và nó xảy ra ít thường xuyên hơn