quá cảnh nhà

Mars Transits: Nhà

Mars Transits: Nhà Sao Hỏa xuyên qua các ngôi nhà biểu đồ Natal Quay lại Trang chính Chiêm tinh Dự đoán Sao Hỏa đi ngang qua Nhà Tử vi Kỹ thuật chuẩn bị cho tương lai và tìm hiểu quá khứ Tổng quan: Bởi vì nhiều biểu đồ được vẽ với những ngôi nhà không bằng nhau và vì sao Hỏa đôi khi bị thụt lùi, thời gian ở lại của sao Hỏa trong một ngôi nhà khác nhau. Tuy nhiên, trung bình, Sao Hỏa đi qua một ngôi nhà trong khoảng 40 ngày. Sao Hỏa hoạt động để