vị trí nhà

Các hành tinh trong nhà

Các hành tinh trong nhà Nếu các dấu hiệu của cung hoàng đạo Hiển thị cách các hành tinh cách thể hiện bản thân, thì những ngôi nhà của biểu đồ tự nhiên tiết lộ về nơi mà những năng lượng này diễn ra. Mỗi trong số mười hai ngôi nhà của một biểu đồ quy định một số lĩnh vực của cuộc sống, loại người và các mối quan hệ, môi trường, ý tưởng và hoàn cảnh sống. Trải nghiệm của bạn về một hành tinh hoặc cơ thể cụ thể trong biểu đồ sinh của bạn được sửa đổi không chỉ bởi vị trí ký