yếu tố

Thuật ngữ thuật ngữ chiêm tinh tại Cafe Astrology

Thuật ngữ chiêm tinh Thuật ngữ thuật ngữ chiêm tinh không khí là những dấu hiệu của Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình. các góc này là Ascendant (ASC), Hậu duệ (DSC), Midstrven (MC) và Innum Coeli (IC), lần lượt đề cập đến các ngôi nhà của ngôi nhà thứ nhất, thứ bảy, thứ mười và thứ tư. lên cao còn được gọi là dấu hiệu tăng. đây là dấu hiệu trên đỉnh của ngôi nhà