màu sắc

Dấu hiệu chiêm tinh: Nhà cửa

Dấu hiệu hoàng đạo: Những ngôi nhà Làm thế nào để các dấu hiệu khác nhau của cung hoàng đạo xem bù nhìn và giữ cho gia đình của họ? Những Bạch Dương điển hình không dành nhiều thời gian và tập trung vào nhà của họ, có lẽ vì họ không dành nhiều thời gian ở nhà, hoặc vì họ không gắn bó với nhà và gia đình như nhiều dấu hiệu khác. Đối với hầu hết các phần, thị hiếu của Bạch Dương là đơn giản hoặc táo bạo và mạnh mẽ. Bạn sẽ không tìm