Thẻ

Thẻ chơi bói

Thẻ chơi bói Đó là tất cả trong thẻ Khi còn là một thiếu niên, tôi tình cờ thấy một tạp chí bói cũ có phương pháp bói toán sử dụng một bộ bài chơi thông thường. Phương pháp này hấp dẫn tôi vì các thẻ có liên quan đến Chiêm tinh. Trên thực tế, bốn bộ quần áo được liên kết với bốn yếu tố (Lửa, Trái đất, Không khí và Nước). Rất lâu trước khi mọi người sử dụng thẻ để chơi game, họ đã được sử dụng để báo trước tương lai. Trong thực t