Ma Kết

Lịch Ma Kết ngày tốt lành

Lịch Ma Kết ngày tốt lành Hướng dẫn về tháng trước cho Ma Kết Các lịch sau đây cho thấy những ngày mà Mặt trăng, Mặt trời và các hành tinh bên trong thiên về các hoạt động nhất định cho những người sinh ra dưới dấu hiệu Ma Kết và cho những người có Ma Kết lên ngôi. Lịch cho thấy thời gian cơ hội, cũng như những ngày cần thận trọng hơn. Lưu ý rằ

Cung hoàng đạo Ma Kết: Biểu tượng

Biểu tượng & hiệp hội Ma Kết Con dê Quay lại về Ma Kết Ma Kết: Hoa Những bông hoa gắn liền với dấu hiệu của Ma Kết là pansy (được mô tả ở đây, và đại diện cho sự cân nhắc, cẩn thận, suy ngẫm) và hoa sen (đại diện cho sự kiên nhẫn và trung thành). Ma Kết: Glyph Glyph cho Ma Kết có thể là cái nhìn kỳ quặc nhất trong nhóm và