ung thư

Lịch ngày ung thư

Lịch ngày ung thư Hướng dẫn về tháng trước cho bệnh ung thư Các lịch sau đây cho thấy những ngày mà Mặt trăng, Mặt trời và các hành tinh bên trong ủng hộ một số hoạt động nhất định cho những người sinh ra dưới dấu hiệu của Cự Giải và cho những người có Cự Giải. Lịch cho thấy thời gian cơ hội, cũng như những ngày cần thận trọng hơn. Lưu ý rằng cá

Biểu tượng cung hoàng đạo Cự Giải

Ung thư Cua Ung thư: Hoa Những bông hoa liên quan đến Cự Giải là hoa súng và hoa mộc lan (mô tả). Ung thư: Glyph Glyph ung thư có thể đại diện cho bộ ngực như một biểu tượng cho phẩm chất nuôi dưỡng của dấu hiệu. Ung thư: Hành tinh cai trị Hành tinh cai trị dấu hiệu của Cự Giải là Mặt trăng , đại diện cho nhu cầu cá nhân sâu sắc nhất của chúng ta, những thói quen và phản ứng cơ bản, cảm xúc và vô thức. Đó là phản ứng nhanh, dễ tiếp thu và phản ánh. Ung thư: Yếu tố Yếu tố hủy bỏ là NƯỚC. Có ba dấu hiệu nước : Cự