Lên cao - Tháng Sáu 2024

Tìm Ra Số LượNg Thiên ThầN CủA BạN

Lên cao

The Ascendant (còn được biết đến là dấu hiệu gia tăng của người Viking) là dấu hiệu trên đỉnh của ngôi nhà đầu tiên của biểu đồ sinh. Đó là dấu hiệu (và mức độ của dấu hiệu đó) đang tăng lên ở đường chân trời phía Đông tại thời điểm sinh, đối với nơi sinh.

dự đoán năm con chó 2017

Tăng dần là một trong bốn góc của biểu đồ. Ba người còn lại là Hậu duệ (đối diện trực tiếp với Tăng dần), Imum Coeli (IC) và Midstrven (MC).

Ascendant định nghĩa, một phần, ấn tượng đầu tiên chúng ta tạo ra cho người khác theo ý nghĩa cá nhân hơn là chuyên nghiệp. Nó đại diện cho ngoại hình, cơ thể và sức khỏe tổng thể của chúng ta và bản ngã của cơ thể . Tăng dần thường được gọi là mặt nạ chúng ta đeo, mặc dù tôi không coi nó là bề ngoài như điều này có thể gợi ý. Những gì nó thể hiện là các cơ chế bảo vệ tự nhiên và cá nhân mà chúng ta sử dụng để thích nghi và đối phó với môi trường của chúng ta.

đặc điểm nữ gemini trên giường

Asiorant cũng cho thấy những ấn tượng đầu tiên của chúng ta về thế giới xung quanh chúng ta, và cho thấy những kỳ vọng của chúng ta về thế giới xung quanh chúng ta, ví dụ như chúng ta tự nhiên do dự hay nhiệt tình. Làm thế nào chúng ta bắt đầu các dự án mới, và thái độ của chúng ta đối với những trải nghiệm mới đến dưới sự cai trị của Tăng dần.

Tăng dần trong các dấu hiệu: Dấu hiệu tăng

105 có nghĩa là gì

Tăng dần là đỉnh của ngôi nhà đầu tiên, và thường được thể hiện dưới dạng viết tắt của nó: ASC.


Hãy thử máy tính nhanh này để xác định Tăng dần của bạn. Một thời gian sinh chính xác là cần thiết.

Máy tính ký hiệu tăng dần

Tìm Ra Số LượNg Thiên ThầN CủA BạN