29 độ

Độ quan trọng và mức độ 29 (Anaretic) trong chiêm tinh học

Độ quan trọng & Anaretic Độ quan trọng và 29 độ (độ 29) trong chiêm tinh học Mức độ quan trọng cổ điển như sau: 0, 13 và 26 độ của các dấu hiệu hồng y (Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết) 8-9 và 21-22 độ của các dấu hiệu cố định (Kim Ngưu, Sư Tử, Bọ Cạp và Bảo Bình); và 4 và 17 độ của các dấu hiệu đột biến (Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư). Đây được coi là nhạy cảm, và đôi khi tăng cường, điểm. Nếu một hành tinh tự nhiên được tìm thấy ở một mức độ qua